White Milk Pourer

Stoneware milk pourer with a white glaze.


6cm diameter.


£12